bağış

Haseki Kadın Vakfı, 1973 yılında Gülsen Ataseven, Fatma Çalıkavak ve Fevziye Nuroğlu gibi önemli isimlerin tohumlarını attığı "Hanımlar İlim ve Kültür Derneği"nin birikimlerinin üzerine 2013 yılında kurulmuştur. 1635 yılında IV. Murat’ın sadrazamı Bayram Paşa tarafından inşa edilmiş olan Bayrampaşa Medresesi’nde faaliyetlerine devam etmektedir.

Haseki Kadın Vakfı, eğitim, kültür ve yardım faaliyetlerinde bulunan, kadınların sosyal sorumluluk bilincini arttırarak kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışma ile maddi ve manevi desteklerini bir araya getirerek kurdukları ve çeşitli faaliyetlerde bulunduğu gönüllü bir kadın kuruluşudur.

Haseki Kadın Vakfı, kurulduğu günden beri yoksunluk ve yoksullukla mücadelede üniversite öğrencilerine burs, eşi hayatta olmayan ve çalışamayacak durumda olan kadınlara ve yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardım desteği sağlamaktadır. Aynı zamanda kadının sosyal ve kültürel alanda daha etkin ve katılımcı olmasını sağlayarak, düzenlemiş olduğu çeşitli etkinliklerle farklı sosyo-kültürel seviyeden birçok kadını bir araya getirmektedir.

Haseki Kadın Vakfı, insani değerlere sahip, sağlıklı ve müreffeh bir neslin yetişmesinin sağlam temeller üzerine kurulan aile kurumunda yetişeceği gerçeğinden hareketle aileyi korumayı, gençleri ve çocukları desteklemeyi hedefler. Çocukların kültürümüzü ve değerlerimizi hissetmesini sağlayıp duygularını ve hayallerini keşfetmesine ve ifade etmesine de katkı sağlamaktadır.Bu doğrultuda eğitim programları ve çeşitli seminerler düzenleyerek hem rehberlik hem de sağlık hizmeti almalarına yardımcı olur.

Haseki Kadın Vakfı, gönüllü üyelerinin gayretleri ile, Türk ahlak ve geleneğini muhafaza etmek üstün vasıflı kültürlü nesillerin yetişmesine yardımcı olmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışı STK’lar ile iletişim halinde çalışmalarını arttırarak sürdürmeyi hedeflemektedir.

Haseki Kadın Vakfı, din, dil, mezhep, ırk, siyasi düşünce ayırt etmeksizin ihtiyaç sahibi her insana adil, hoşgörü ve sevgi ile eşit şekilde yaklaşarak faaliyetlerini devam ettirir.

© 2022, Tüm hakları saklıdır. Haseki Kadın Vakfı

Haseki Sultan, Haseki Kadın Sk. No: 1, Fatih-İstanbul • bilgi@hasekikadin.org0533 095 44 84

Naature